Informace pro návštěvy

Vítejte v PRÁVU NA ŽIVOT.

Logo PNGJsme soukromý poskytovatel sociálních služeb pro seniory.

V nabídce našich služeb je domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Po dokončené rekonstrukci budovy na ulici Šámalova jsme rozšířili kapacity domova se zvláštním režimem o 20 lůžek.

Naše služby jsou zaregistrovány a naplňují standardy kvality. Poskytujeme je ve středisku Domov Slunce na ulici Šámalova 60 v Brně Židenicích.


Domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem