Zaměstnanci Domova Slunce

Bc. Sylvie Chromá Riedová – ředitelka Domova Slunce
Tel.: 545 213 564
riedova@pravonazivot.cz

Bc. Eliška Koutníková, DiS sociální pracovnice
Tel.: 545 213 641
koutnikova@pravonazivot.cz

Eva Točevová – staniční sestra
Tel.: 545 213 641
tocevova@pravonazivot.cz

Jana Vítová – staniční sestra
Tel.: 545 213 641

Domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem