Služby Senior Centra

V současné době nabízíme jeden druh nepřetržité sociální služby. Služba není poskytována osobám vyžadujícím akutní zdravotní péči.

Domov se zvláštním režimem 

Služba je poskytována seniorům starším 65-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy demence či jiného typu demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 20 lůžek.


Poskytované jsou jak základní služby, tedy ubytování, strava, úkony péče a zdravotní péče, tak i další služby a to například manikúra, pedikúra, fyzioterapeut, kadeřnice, zabezpečování nákupu a jiné.

 Nabízíme

  • bydlení v nových bytových jednotkách
  • celodenní stravu
  • pečovatelskou službu
  • odborný zdravotní personál
  • fakultativní služby

Ubytování 

Uživatelé jsou ubytovaní v dvoulůžkových, třílůžkových a jednom čtyřlůžkovém pokoji se společným bezbariérovým WC a sprchovým koutem. Jednotlivé pokoje mohou být vybaveny polohovacími lůžky nebo válendami, nočním stolkem, šatní skříní, stolem, židlí, komodou nebo dle individuálních potřeb uživatele. Společně s ostatními uživateli v domově může uživatel užívat další prostory domovů

Vybavení domova

  • jídelna,
  • společná sociální zařízení, koupelna
  • společenská místnost
  • dvůr

Stravování

Uživatel má zajištěno celodenní stravování dle aktuálního zdravotního stavu a podle předem zveřejněného jídelního lístku. V případě potřeby zajistíme uživatelům stravování podle individuálního dietního režimu. Stravování probíhá v denní místnosti, jídelně nebo při zhoršení zdravotního stavu na pokoji uživatele.

Péče

Uživatelům, kteří jsou příjemcem příspěvku na péči jsou poskytovány tyto základní činnosti péče:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) sociálně terapeutické činnosti
e) aktivizační činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí

Rozsah péče je individuální a je dán potřebami uživatele a mírou jeho závislosti na péči.

Zdravotní péče je realizovaná prostřednictvím smluvního zdravotnického zařízení a prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost pro výkon ošetřovatelské a rehabilitační péče.

Uživatelům jsou dále poskytovány další služby nad rámec základní péče. Rozsah služeb a výše úhrady za jejich poskytování je s uživatelem sjednán individuálně.

Aktivizační činnost

V rámci aktivačně terapeutických programů (individuálních i skupinových) se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce. Respektujeme iniciativu a zájmy obyvatel a vycházíme z jejich potřeb změněných věkem nebo onemocněním. Účast na aktivitách je dobrovolná, každý si může vybrat, co ho zajímá. Nabídka aktivit je otevřená nápadům a podnětům obyvatel.

Domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem