Služby Domova Slunce

V současné době nabízíme dva druhy nepřetržitých sociálních služeb. Služba není poskytována osobám vyžadujícím akutní zdravotní péči.

Domov pro seniory 

Posláním služby je zajistit prostřednictvím pobytových služeb bezpečné a důstojné podmínky, které v co nejvyšší míře přibližují přirozené prostředí vlastního domova.

Služba je poskytována seniorům od 60-ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž zdravotní či sociální situace jim neumožňuje samostatné bydlení bez pomoci jiné fyzické osoby. Kapacita služby je  27 lůžek .

Domov se zvláštním režimem 

Posláním služby je zajistit prostřednictvím pobytových služeb bezpečné a důstojné podmínky, které v co nejvyšší míře přibližují přirozené prostředí vlastního domova, poskytovat podporu při projevování vlastní vůle, podporovat důstojný a podle přání uživatele aktivně a společensky zaměřený život. Služba je zaměřena na rozvoj a upevňovaní komunikačních dovedností s využitím netradičních komunikačních a poznávacích metod. Nabízíme individuální zaměření poskytování sociální služby a ošetřovatelské péče orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených se zachováním a rozvojem jejich sebeobsluhy a nezávislosti. Sociální službu poskytuje kvalifikovaný personál.

Služba je poskytována osobám starším 55-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy demence či jiného typu demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 20 lůžek.

Náš Domov Slunce může odmítnout žadatele o službu z důvodu stanovených zákonem: 

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • nedostatečná kapacita k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá
 • žadatel požaduje služby, na které nemáme registraci
 • žadatel požaduje služby, které nemůžeme zajistit z důvodů provozních, odborných, finančních a nelze je ani zajistit externě
 • nemožnosti naplnit osobní potřeby žadatele o službu
 • žadatel nespadá do cílové skupiny
 • žadatel je léčen s duševním onemocněním – schizofrenie, afektivní poruchy s bludy,  akutní psychiatrické onemocnění, poalkoholová demence
 • může ohrozit, popřípadě ohrožuje sebe a okolí pro akutní závislosti na  návykových látkách či alkoholu, agresivitou
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém  zdravotnickém zařízení nebo vyžaduje – li jeho stav speciální zdravotní péči (např.  těžké fyzické omezení, peg a jiné stomie
 • žadatel je zcela nevidomý, neslyšící
 • žadatel nekomunikuje českým nebo slovenským jazykem – nesnadná domluva s ošetřujícím personálem
 • žadatel z důvodu infekční či parazitální nemoci není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb

Poskytované jsou jak základní služby, tedy ubytování, strava, úkony péče a zdravotní péče, tak i další služby a to například manikúra, pedikúra, fyzioterapeut, kadeřnice, zabezpečování nákupu a jiné.

 Nabízíme

 • bydlení v nových bytových jednotkách
 • celodenní stravu
 • pečovatelskou službu
 • odborný zdravotní personál
 • fakultativní služby


Ubytování 

Uživateli jsou ubytovaní v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se společným bezbariérovým WC a sprchovým koutem. Jednotlivé pokoje mohou být vybaveny polohovacími lůžky nebo válendami, nočním stolkem, šatní skříní, stolem, židlí, komodou nebo dle individuálních potřeb uživatele. Společně s ostatními uživateli v domově může uživatel užívat další prostory domovů.

Stravování

Uživatel má zajištěno celodenní stravování dle aktuálního zdravotního stavu a podle předem zveřejněného jídelního lístku. V případě potřeby zajistíme uživatelům stravování podle individuálního dietního režimu. Stravování probíhá v denní místnosti, jídelně nebo při zhoršení zdravotního stavu na pokoji uživatele.

Péče

Uživatelům, kteří jsou příjemcem příspěvku na péči jsou poskytovány tyto základní činnosti péče:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) sociálně terapeutické činnosti
e) aktivizační činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí

Rozsah péče je individuální a je dán potřebami uživatele a mírou jeho závislosti na péči.

Zdravotní péče je realizovaná prostřednictvím smluvního zdravotnického zařízení a prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost pro výkon ošetřovatelské a rehabilitační péče.

Uživatelům jsou dále poskytovány další služby nad rámec základní péče. Rozsah služeb a výše úhrady za jejich poskytování je s uživatelem sjednán individuálně.

Aktivizační činnost

V rámci aktivačně terapeutických programů (individuálních i skupinových) se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce. Respektujeme iniciativu a zájmy obyvatel a vycházíme z jejich potřeb změněných věkem nebo onemocněním. Účast na aktivitách je dobrovolná, každý si může vybrat, co ho zajímá. Nabídka aktivit je otevřená nápadům a podnětům obyvatel.

Domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem