IROP_CZ_RO_B_C RGB

Cesta k bydlení

Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality

Projektem si klademe za cíl umožnit vstup do dostupného nájemního sociálního bydlení osobám, jež ztratily bydlení, jsou jeho ztrátou ohroženy nebo užívají bydlení neadekvátní. Nadto jsou sociální byty se základním vybavením určeny osobám způsobilým k plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu.

Sociální bydlení rovněž bude zajišťovat přístup a udržení důstojného, dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. Mělo by být vnímáno jako komplex nástrojů vedoucích k překonání obtížné bytové situace a současně sloužit jako infrastruktura pro sociální začleňování.

Výsledkem bude rekonstrukce 8 bytů pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení: umyvadlo, sprcha nebo vana, WC, kuchyňská linka, varná deska a trouba. Pronájem nových bytů pro cílové skupiny zahájíme na adrese Chvalkovice na Hané č.p. 248 a 249 od 1. 1. 2019.

Projekt
Cesta k bydlení – Právo na život z.s.
registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003000
je spolufinancován Evropskou unií.

Domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem