Audit kvality služby

5.5. – 7.5. 2014 proběhl v Domově Slunce audit kvality sociální služby:  Domov se zvláštním režimem. Závěry auditu budou pro nás inspirací k dalšímu zvyšování kvality nabízených služeb.