O nás

PRÁVO NA ŽIVOT z.s. je nestátní nezisková organizace, která provozuje v Brně od roku 2012 domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Usilujeme především o to, aby uživatelé žijící v domově  byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života. Služby respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

V roce 2015 byly v rámci  domova pro seniory poskytnuty služby 34 uživatelům s průměrným věkem 84 let. V rámci domovů se zvláštním režimem byly služby poskytnuty 68 uživatelům s průměrným věkem 85 let. V současné době pobývá v domovech 60  uživatelů.

Obě služby domova se zvláštním režimem jsou od roku 2014 v rámci komunitního plánu součástí nabídky sociálních služeb města Brna a jsou součástí základní sítě sociálních služeb v JIhomoravském kraji.

Provoz domovů je financován kombinací zdrojů od uživatelů, příspěvků na péči, darů a příspěvků dárců a dotací města Brna a JMK.

Současná kapacita služeb

Domov pro seniory                             27 lůžek

Domovy se zvláštním režimem          40 lůžek

Domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem