NÁVŠTĚVA KOSTELA VE KŘTINÁCH

IMG_3479Ve čtvrtek 28.5.2015 se skupinka našich klientů vydala na výlet do Křtin, jejichž dominantou je barokní poutní kostel Jména Panny Marie. Prohlédli jsme si oltář, kapli svaté Anny,  poslechli jsme si zvonkohru i varhany, dozvěděli jsme se mnoho informací o historii této národní kulturní památky. Celou prohlídkou nás velmi poutavě provázel křtinský farář Mons. Jan Peňáz. Pro nejzvědavější návštěvníky pan farář otevřel i místní kostnici, ke které se váže několik pověstí.

Do Křtin se určitě s našimi klienty brzy vrátíme, všem se tam moc líbilo.