Archiv autora: Ivo Cirbus

Burčákové slavnosti v Domově Slunce

14.9.2015 se v našem domově konaly již pátý ročník Burčákových slavností. K poslechu hrál pan Buchta, s kterým si klienti i personál s chutí zazpívali. Burčák z Dolních Věstonic i chlebíčky a zákusky byli výborné, všichni si pochutnali. Tak za rok zase společně u burčáku!

BS20151BS20152 BS20153 BS20154

PO STOPÁCH KONIKLECŮ –VÝLET NA KAMENNÝ VRCH

fnno a NLDne 4.6.2015 se několik klientů Domova Slunce a Senior Centra zúčastnilo výletu do přírody. Organizace Rezekvítek Brno připravil poutavou přednášku přímo na louce s výhledem na město. Jednalo se o vyprávění o chráněném území Kamenný vrch (Brno), kde je výjimečná lokalita výskytu koniklece velkokvětého. Všichni si mohli prohlédnout řadu rostlin, stromů, brouků a jiného hmyzu. Účastníci výletu si užili cestu autobusem, dobrou náladu a pobyt v příjemném chládku lesa. Rezekvítku velmi děkujeme a těšíme se na podzimní přednášku, která se uskuteční v Domově Slunce. Více informací můžete získat na adrese: www.kamenak.rezekvitek.cz. Fotografie jsou k nahlédnutí v galerii Domova Slunce a Senior Centra.

NÁVŠTĚVA KOSTELA VE KŘTINÁCH

IMG_3479Ve čtvrtek 28.5.2015 se skupinka našich klientů vydala na výlet do Křtin, jejichž dominantou je barokní poutní kostel Jména Panny Marie. Prohlédli jsme si oltář, kapli svaté Anny,  poslechli jsme si zvonkohru i varhany, dozvěděli jsme se mnoho informací o historii této národní kulturní památky. Celou prohlídkou nás velmi poutavě provázel křtinský farář Mons. Jan Peňáz. Pro nejzvědavější návštěvníky pan farář otevřel i místní kostnici, ke které se váže několik pověstí.

Do Křtin se určitě s našimi klienty brzy vrátíme, všem se tam moc líbilo.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY

IMG_2807V předvánočním čase za námi do Domova Slunce přišly děti z brněnské mateřské školky. Klienti obdivovali množství básniček, písniček a tanečků, které děti pro nás nacvičily. Dětem i paní učitelce velmi děkujeme!